ความเจ็บปวดจากเนื้อเยื่อผ่านเส้นใยประสาท

การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าเซลล์ประสาท Trvp1 รู้สึกเจ็บปวดเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาท Tac1 ในแตรกระดูกสันหลังของไขสันหลังูเพื่อส่งสัญญาณของพวกเขา เราเชื่อว่าเซลล์ประสาท Tac1 ทำหน้าที่เป็นสถานีถ่ายทอดสัญญาณที่ส่งสัญญาณความเจ็บปวดจากเนื้อเยื่อผ่านเส้นใยประสาท Trpv1 ไปยังสมอง รวมกันผลของการศึกษายืนยันการปรากฏตัวของสองบรรทัด

ของการป้องกันในการตอบสนองต่อการบาดเจ็บแต่ละควบคุมโดยทางเดินสัญญาณการส่งสัญญาณที่แยกต่างหาก การตอบสนองการถอนเงินอย่างรวดเร็วคือแนวป้องกันแรกของธรรมชาติซึ่งเป็นความพยายามในการหลบหนีที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ในทางตรงข้ามการตอบสนองต่อความเจ็บปวดช่วยลดความทุกข์ทรมานและหลีกเลี่ยงความเสียหายของเนื้อเยื่อที่แพร่หลายอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ นักวิจัยต้องการทราบว่าเซลล์ประสาท Tac1 มีส่วนเกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทชนิดอื่น ซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายและเป็นที่รู้จักกันดีในการผลักดันให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดอันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บ หนูที่มีเซลล์ประสาทที่ทำงาน Tac1 แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง Trpv1 ตอบสนองอย่างอ่อนแอต่ออาการปวดที่เกิดจากการเหน็บแนมแสดงให้เห็นว่าการเลียตีนน้อยที่สุด